Jak skutecznie chronić dane z monitoringu przed wyciekiem?

Nowoczesne rozwiązania w firmach pozwalają na uzyskanie efektywności i bezpieczeństwa na poziomie niedostępnym jeszcze kilka lat temu. Ważne informacje dotyczą zarówno kontrahentów, klientów, jak i obrazów zarejestrowanych przez monitoring wizyjny. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia się, aby nie dochodziło do wycieku danych. Jak zrobić to skutecznie?

Gromadzenie danych i przyczyny wycieku

Monitoring wizyjny to system składający się z kamer oraz sprzętu elektronicznego zapisującego obrazy. Dane są przechowywane na dyskach twardych lub innej pamięci masowej. Mogą być dostępne dla pracowników w lokalnym oddziale firmy lub przy użyciu chmury w Internecie. Wyciek danych nie musi być działaniem celowym, lecz może wynikać z braku wiedzy i ostrożności ze strony pracowników. Zadaniem kadry zarządzającej jest zabezpieczenie monitoringu i ograniczenie możliwości dostępu do ważnych informacji przez osoby niepowołane. Korzystając z naszych usług montażu i kontroli monitoringu (https://sold.com.pl/systemy/monitoring-wizyjny/) możesz mieć pewność, że nagrania pochodzącego z niego są zawsze dobrze zabezpieczone i należycie przechowywane.

Konsekwencje finansowe i prawne

Wyciek danych powoduje ogromne straty firmy zarówno pod względem wizerunkowym, jak i finansowym. Zakład pracy może zostać uznany na niewiarygodny, przez co odwróci się od niego część klientów. Odbudowa zaufania jest czasochłonna i wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Poza tym administratorowi danych, który dopuścił do wycieku, grożą konsekwencje prawne, w tym kara pozbawienia wolności na okres 2 lat. Dlatego zabezpieczenie monitoringu powinno być realizowane w sposób dostosowany do rozmiaru i specyfiki działalności firmy.

Technologia Data Loss Prevention

Przedsiębiorstwo może uchronić się przed wyciekiem danych na kilka sposobów. Podstawową metodą jest wdrożenie technologii zwanych Data Loss Prevention, w skrócie DLP. Są to narzędzia dedykowane zwykle dużym przedsiębiorstwom, które pozwalają na monitorowanie wykorzystania danych. Na rynku dostępne są rozwiązania umożliwiające bieżące monitorowanie serwerów i komputerów przeznaczonych dla pracowników. System rejestruje czynności wykonywane przez osoby zatrudnione, a zapis można przeszukiwać na różne sposoby.

Skuteczny monitoring urządzeń USB

Kolejne możliwości ochrony danych to monitoring USB. Za jego pomocą można zarządzać urządzeniami podłączanymi do sieci firmowej. Dotyczy to nie tylko dysków twardych i pendrive’ów, lecz także smartfonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń, które mogą potencjalnie przechwycić dane zapisane na firmowych dyskach. W przypadku podłączenia niebezpiecznego urządzenia system blokuje zapis i powiadamia o tym fakcie osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Warto dodać, że systemy DLP związane z zachowaniem bezpieczeństwa działają w czasie rzeczywistym. Ponadto możliwe jest tworzenie raportów ułatwiających analizę incydentu i zabezpieczenie się w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości. Dzięki temu firma wraz z biegiem czasu może wdrażać kolejne zabezpieczenia i eliminować ryzyko związane z niebezpiecznymi zachowaniami pracowników. W konsekwencji przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako warte zaufania i podwyższy swoją pozycję konkurencyjną na rynku.