ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Pakiety usług

Centrum monitorowania

Alarm

Monitoring wizyjny

Ochrona fizyczna

Patrole interwencyjne

Sprzątanie

Tereny zewnętrzne

W związku ze stale rosnącymi kosztami pracy a co za tym idzie wzrostem cen usług ochrony, SOLD S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, przygotował rozwiązania, które istotnie obniżają koszt świadczenia usług ochrony, jednocześnie nie obniżając ich skuteczności.

Usługi: monitoringu wizyjnego, wideoweryfikacji lub usług hybrydowych (połączenie ochrony technicznej z ochroną fizyczną) pozwalają znacznie zoptymalizować koszty ochrony, jednocześnie zapewniając profesjonalne świadczenie usług wraz z pełną odpowiedzialnością SOLD S.A. w przypadku utraty lub zniszczenia mienia w wyniku niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy.


Dla każdego klienta przeprowadzana jest indywidualna ocena bezpieczeństwa i na jej podstawie dobierany optymalny rodzaj ochrony. Na obiektach, na których można zrezygnować w części z ochrony fizycznej, istnieje możliwość połączenia ochrony fizycznej z techniczną lub całkowite zastąpienie ochrony fizycznej ochroną techniczną.


W celu dopasowania usługi do możliwości klienta SOLD S.A. przygotował korzystne warianty finansowania. Istnieje możliwość zakupu systemów technicznych w ratach lub dzierżawa sprzętu przez klienta na okres trwania inwestycji.


Nasza oferta jest adresowana do wszystkich rodzajów obiektów, gdzie możliwości techniczne pozwalają na jej zastosowanie.