ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Ochrona fizyczna osób i mienia

Usługa ochrony realizowana poprzez:

1pracowników ochrony odpowiednio przeszkolonych, umundurowanych, wyposażonych standardowo w urządzenie Active Guard
2kierowników ochrony nadzorujących wykonywanie usług przez pracowników ochrony
3nadzór całodobowego centrum monitoringu, który w systemie online sprawdza obecność i aktywność pracowników ochrony na obiekcie
4zmotoryzowane patrole interwencyjne współpracujące z centrum monitorowania, wspomagające pracę pracowników ochrony na obiektach
5inspektorów nadzoru stale kontrolujących stan zabezpieczenia poszczególnych obiektów i analizujących zagrożenia na obiektach w celu zminimalizowania ryzyka
6kadrę zarządzającą, posiadającą stosowne doświadczenie i uprawnienia

Schemat działania activ guard

obiekt chroniony

niewykonanie obchodu w określonym czasie

centrum monitorowania

informacje otrzymuje centrum
monitorowania

patrole interwencyjne

centrum monitorowania wysyła na obiekt patrol

reakcja patrolu