Montaż monitoringu a prawo

Monitoring jest narzędziem, które wywiera pozytywny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa na osiedlu czy na prywatnej posesji. Jeżeli jednak podjęliśmy decyzję o jego montażu, musimy zadbać o to, aby rejestracja wizualna nie naruszała dóbr osobistych osób trzecich.

Monitoring posesji, a prawo

W aspekcie prawnym monitoring należy rozpatrywać w kontekście dóbr osobistych osób fizycznych. W prawie polskim dobra osobiste chronione są przepisami na art. 23 w związku z art. 24 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, dobra osobiste człowieka to również jego wizerunek utrwalany przez obiektyw kamery monitoringu. Relatywnie istotnym dobrem osobistym jest również poczucie bezpieczeństwa oraz nietykalność mieszkania i miru domowego. Co za tym idzie, monitoring domu jednorodzinnego przepisy traktują jako zabezpieczenie wspomnianych dóbr osobistych.

Montażu monitoringu musi być umotywowany

Instalacja monitoringu w obrębie konkretnej nieruchomości powinna być racjonalnie umotywowana. Właściciel czy administrator posesji musi mieć cel i powód, by chronić prawa własne i osób trzecich przy użyciu kamer. Zgodnie z licznymi orzeczeniami sądów należy przyjąć, iż monitoring wizyjny przepisy określają jako ostateczny sposób ochrony naszego majątku.

Monitoring posesji, a prawo do ochrony danych osobowych i RODO

W przypadki montażu kamery monitoringu na posesji ważną kwestią jest także ochrona danych osobowych. Teoretycznie można rozważać, czy montaż kamer i na grania z nich są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 27-04-2016 r. (RODO). Przepisy te nie wnoszą żadnych uregulowań w kwestii wykorzystania monitoringu na prywatnych posesjach. Bezdyskusyjny jest fakt, że w chwili, gdy utrwalamy na nośniku pamięci wizerunek osoby mamy do czynienia z danymi osobowymi, gdyż w oparciu ten wizerunek możemy ją zidentyfikować. Dlatego w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych bezwzględnie musimy mieć zgodę tej osoby na nagrywanie.

W tej kwestii istotnym jest umieszczenie odpowiednich oznaczeń tekstowych i graficznych informujących o zainstalowanym monitoringu.

Prywatny monitoring – podsumowanie

Żadne przepisy prawa nie zabraniają zainstalowania na swojej posesji monitoringu prywatnego. Obecny stan prawny w zasadzie nie reguluje wprost tej kwestii. Przepisy dotyczące RODO w żaden sposób nie ograniczają właściciela posesji, jeżeli kamera swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie zabezpieczany teren. Kłopoty mogą pojawić się w sytuacji, kiedy monitoring ma w zasięgu sąsiednie nieruchomości, na tyle, że rejestruje życie sąsiadów. W takim przypadku możemy mieć do czynienia z naruszeniem dobra osobistego osoby trzeciej.