Jak działają czujniki alarmowe?

Czujki ruchowe alarmowe są niezbędnym elementem systemów bezpieczeństwa. Pozwalają one w porę wykryć wtargnięcie niepożądanych osób na obiekt i poinformować o tym właściciela oraz zasygnalizować konsolę monitoringu.

Urządzenia czujnikowe na podczerwień są używane najczęściej w prywatnych domach, mieszkaniach i biurach. Charakteryzuje się łatwą obsługą i wysoką dokładnością rozpoznawania. Ogólny termin „detektor ruchu” obejmuje różne technologie używane do wykrywania ruchu. Sposób ich pracy jest bardzo różny.

Istnieją cztery główne typy czujek ruchu:

  1. 1. Czujnik ruchu na podczerwień
  2. 2. Czujki alarmowe mikrofalowe
  3. 3. Ultradźwiękowy czujnik ruchu
  4. 4. Detektor ruchu kamery

Ogólna zasada działania czujników ruchu

Czujniki alarmowe dzielimy na pasywne i aktywne. Urządzenia pierwszego typu obejmują detektory podczerwieni, które wychwytują promieniowanie podczerwone. Aktywne urządzenia analizują fale ultradźwiękowe, podczerwone lub radiowe odbite od poruszającego się obiektu, które są niezależnie generowane za pomocą specjalnych emiterów.

  • – Jak działają najpopularniejsze czujniki alarmowe na ruch? Zasada jest prosta. Gdy osoba się porusza, ciepło przez nią emitowane jest ogniskowane przez soczewkę na różnych częściach czułego elementu półprzewodnikowego.
  • – Na co reagują ultradźwiękowe i mikrofalowe czujniki ruchu? Oba typy detektorów analizują parametry odbitych fal, które zmieniają się, gdy zderzają się one z poruszającym się obiektem. Czujniki ultradźwiękowe są wyzwalane przez zmianę częstotliwości promieni ultradźwiękowych, czujniki mikrofalowe zaś są wyzwalane przez zmianę długości i częstotliwości fal radiowych.

Konwencjonalny detektor analizuje tylko jeden rodzaj fal, połączony detektor analizuje dwa rodzaje, na przykład podczerwień i mikrofale. Druga opcja jest przyczyną mniejszej ilości fałszywych alarmów, ponieważ urządzenia o różnych zasadach działania kompensują swoje niedociągnięcia.

Jak działa czujnik ruchu na podczerwień?

Czujnik ruchu wykorzystuje tzw. pasywny czujnik podczerwieni, który reaguje na zmiany temperatury w obszarze detekcji. Zasadniczo reaguje ona na wszystko, co się porusza i emituje ciepło, czyli ludzi, koty, samochody, a nawet kosmitów. Nazywa się go czujnikiem pasywnym, ponieważ sam detektor podczerwieni niczego nie emituje i to poruszające się obiekty muszą emitować ciepło, aby mogły zostać rozpoznane. Na działanie tych czujników może również wpływać ulewny deszcz lub gruba pokrywa śnieżna.

Jak działa mikrofalowy czujnik ruchu?

Mikrofalowe czujniki ruchu emitują fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości i krótkich długościach fal. Detektor ruchu rejestruje energię odbitą od obiektów. Dzięki tym czujkom ruchy w środowisku rozpoznaje się po zmianach zarejestrowanej energii. Takie czujniki można instalować dyskretnie, ponieważ fale elektromagnetyczne przenikają przez materiały takie jak szkło czy drewno. Działają nawet przez cienkie ściany lub drzwi.

Jak działają ultradźwiękowe czujki alarmowe ruchowe?

Podobnie jak czujniki ruchu HF, ultradźwiękowe czujniki ruchu są czujnikami aktywnymi. Fale dźwiękowe rozchodzą się w powietrzu, dlatego ultradźwiękowe czujniki ruchu nie powinny być instalowane w pobliżu silnych źródeł dźwięku, za zasłonami, nad źródłami ciepła, takimi jak grzejniki, ani w pobliżu otworów wentylacyjnych.

Jak działa czujnik ruchu kamery?

W kamerach ruchy są rozpoznawane przez elektroniczną ocenę danych obrazu. Zatem jeśli obraz zarejestrowany przez kamerę ulegnie zmianie, sensor kamery zarejestruje tę zmianę jako ruch, porównując ją z wcześniej zarejestrowanym materiałem zdjęciowym.

Zastosowania czujek ruchu są bardzo różnorodne i różnią się w zależności od tego, jak działają. Jeśli myślisz o zainstalowaniu czujek zgłoś się do nas: https://sold.com.pl/systemy/montaze-systemow-zabezpieczen/.