Zintegrowany system bezpieczeństwa

OCHRONA FIZYCZNA

USŁUGA OCHRONY REALIZOWANA POPRZEZ:

1

pracowników ochrony odpowiednio przeszkolonych, umundurowanych, wyposażonych standardowo w urządzenie Active Guard

2

kierowników ochrony nadzorujących wykonywanie usług przez pracowników ochrony

3

nadzór całodobowego centrum monitoringu, który w systemie online sprawdza obecność i aktywność pracowników ochrony na obiekcie

4

zmotoryzowane patrole interwencyjne współpracujące z centrum monitorowania, wspomagające pracę pracowników ochrony na obiektach

5

inspektorów nadzoru stale kontrolujących stan zabezpieczenia poszczególnych obiektów i analizujących zagrożenia na obiektach w celu zminimalizowania ryzyka

6

kadrę zarządzającą, posiadającą stosowne doświadczenie i uprawnienia

SCHEMAT DZIAŁANIA ACTIV GUARD

obiekt chroniony

niewykonanie obchodu w określonym czasie

centrum monitorowania

informacje otrzymuje centrum monitorowania

PATROLE INTERWENCYJNE
centrum monitorowania wysyła na obiekt patrol

patrole interwencyjne

centrum monitorowania wysyła na obiekt patrol

reakcja patrolu

Monitoring wizyjny

SOLD S.A. oferuje usługę podglądu wizyjnego powierzonych do ochrony obiektów przez łącza internetowe. Obraz z obiektu odbierany jest w Centrum Monitorowania i całodobowo obserwowany przez operatora. Obraz z kamer jest rejestrowany, co umożliwia podgląd do kilku dni wstecz. Połączenie systemu rejestracji wraz z wysokiej jakości kamerami w znacznym stopniu ułatwi postępowanie w przypadku zdarzenia.

 

W razie potrzeby operator powiadamia osoby uprawnione, w razie realnego zagrożenia wysyłany jest patrol interwencyjny, jeśli zachodzi potrzeba powiadamiania jest jednostka Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego lub inne jednostki ratownicze.

 

Usługa Monitoringu Wizyjnego to niezawodny, bezpieczny a przy tym oszczędny sposób na ochronę wszystkich rodzajów obiektów. Może również występować w połączeniu z ochroną fizyczną, jako hybrydowy model nowoczesnej ochrony.

Wideo-Weryfikacja

Usługa polega na stałym monitorowaniu sygnałów z zainstalowanego systemu alarmowego na chronionym obiekcie. W sytuacji naruszenia strefy chronionej przez osoby niepowołane Operator Centrum Monitorowania dokonuje przy pomocy systemu telewizji przemysłowej weryfikacji i analizy zagrożenia na chronionym obiekcie. W razie potrzeby natychmiastowo kieruje na miejsce patrol interwencyjny oraz obserwuje na bieżąco rozwój sytuacji. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia, operator powiadamia osoby upoważnione oraz odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Wodociągowe, Gazowe, itp.

 

Jest to zdalny, zewnętrzny, zintegrowany monitoring systemów telewizji przemysłowej oraz lokalnych systemów alarmowych, działający przez całą dobę, jako autonomiczny system lub wspierający działania stałej i doraźnej ochrony fizycznej.

obiekt chroniony

w razie wywołania alarmu lub zaobserwowania sytuacji alarmowej przez operatora

centrum monitorowania

podejmuje odpowiednie, zgodne z procedurami działania

patrole interwencyjne

reakcja zmotoryzowanych patroli interwencyjnych

reakcja patrolu i operatora

Monitoring systemów alarmowych

Monitorowanie systemów alarmowych jest skuteczną i niedrogą formą zabezpieczenia obiektów mieszkalnych oraz firm przy pomocy urządzeń elektronicznych. Obiekty wyposażone w profesjonalny system alarmowy podłączone są do zestawu monitorującego, który otrzymane informacje przekazuje do całodobowego Centrum Monitorowania SOLD S.A. Operator kieruje na miejsce patrol interwencyjny, powiadamia wskazane osoby, Policję, a w razie potrzeby również Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarną. Obowiązkiem patroli interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu ujęcie sprawców, i zabezpieczenie obiektu do czasu przyjazdu upoważnionych osób.

  • Monitoring systemów alarmowych
  • Monitoring systemów alarmowych
  • Monitoring systemów alarmowych

Montaże systemów zabezpieczeń

SOLD S.A. posiada wieloletnie doświadczenie i specjalizuje się w projektowaniu, wykonaniu i programowaniu systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu dla wszystkich typów obiektów dla klientów indywidualnych i dla firm.

SOLD S.A. posiada własną przeszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników technicznych oraz odpowiednie zaplecze techniczne i materiałowe.

SOLD S.A. współpracuje z liderami na rynku, dystrybutorami sprzętu, dostawcami oprogramowania, co umożliwia oferowanie wysokiej klasy sprzętu po atrakcyjnych cenach.

Na każdy sprzęt i montaż SOLD S.A. udziela gwarancji, zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy oraz okresowe konserwacje.

  • Montaże systemów zabezpieczeń
  • Montaże systemów zabezpieczeń
  • Montaże systemów zabezpieczeń

Pakiety usług

Centrum monitorowania

Alarm

Monitoring wizyjny

Ochrona fizyczna

Patrole interwencyjne

Sprzątanie

Tereny zewnętrzne

W związku ze stale rosnącymi kosztami pracy a co za tym idzie wzrostem cen usług ochrony, SOLD S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, przygotował rozwiązania, które istotnie obniżają koszt świadczenia usług ochrony, jednocześnie nie obniżając ich skuteczności.

Usługi: monitoringu wizyjnego, wideoweryfikacji lub usług hybrydowych (połączenie ochrony technicznej z ochroną fizyczną) pozwalają znacznie zoptymalizować koszty ochrony, jednocześnie zapewniając profesjonalne świadczenie usług wraz z pełną odpowiedzialnością SOLD S.A. w przypadku utraty lub zniszczenia mienia w wyniku niedopełnienia obowiązków wynikających z umowy.

 

Dla każdego klienta przeprowadzana jest indywidualna ocena bezpieczeństwa i na jej podstawie dobierany optymalny rodzaj ochrony. Na obiektach, na których można zrezygnować w części z ochrony fizycznej, istnieje możliwość połączenia ochrony fizycznej z techniczną lub całkowite zastąpienie ochrony fizycznej ochroną techniczną.

 

W celu dopasowania usługi do możliwości klienta SOLD S.A. przygotował korzystne warianty finansowania. Istnieje możliwość zakupu systemów technicznych w ratach lub dzierżawa sprzętu przez klienta na okres trwania inwestycji.

 

Nasza oferta jest adresowana do wszystkich rodzajów obiektów, gdzie możliwości techniczne pozwalają na jej zastosowanie.