Jak skutecznie zabezpieczyć imprezę masową?

Podczas organizacji imprezy masowej należy spełnić szereg wymagań określonych przez polskie prawo. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo. Organizator imprezy z udziałem dużej liczby ludzi ponosi ogromną odpowiedzialność za porządek w trakcie całego wydarzenia. Dlatego organizacja imprezy masowej wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia od władz — wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Procedury zapewniające bezpieczeństwo

Zabezpieczenie imprez masowych wymaga postępowania według procedur ustalonych przez funkcjonariuszy Policji. Należy przygotować plan ochrony uczestników, a także zapewnić obecność wykwalifikowanych pracowników ochrony. Ponadto ochrona imprez masowych wymaga przygotowania zaplecza sanitarno-higienicznego oraz przebywania na miejscu ratowników medycznych.

Zabezpieczenie budynków i drogi ewakuacyjne

Impreza jest traktowana jako masową w zależności od tego, jaki ma charakter oraz jaka jest planowana liczba uczestników. Do takich wydarzeń zaliczane są więc różnego typu zawody sportowe, targi, zloty, festiwale i koncerty. Ochrona imprez masowych ma szczególne znaczenie, jeśli wydarzenia odbywają się wewnątrz budynków. Zabezpieczenie koncertów organizowanych w takich warunkach wymaga prawidłowego przygotowania pomieszczeń, w tym wyznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Ochrona na wypadek zagrożenia zdrowia

Ochrona na koncertach i innych imprezach masowych niesie za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia i życia uczestników. Duże nagromadzenie ludzi na stosunkowo małej przestrzeni może być powodem występowania dolegliwości zdrowotnych osób cierpiących na różne schorzenia, których nie zawsze są świadomi. Poza tym uczestnicy mogą zachowywać się agresywnie, szczególnie po spożyciu alkoholu. Dlatego ochrona imprez masowych polega na zapewnieniu właściwego zabezpieczenia uczestników na wypadek omdleń lub urazów, których nie da się z góry przewidzieć.

Współpraca z profesjonalną agencją ochrony

Zabezpieczenie imprez masowych w wielu przypadkach wymaga pomocy ze strony agencji ochrony wyspecjalizowanej w obsłudze wydarzeń z udziałem dużej grupy ludzi. Profesjonalna firma zazwyczaj oferuje pakiet usług zapewniający kompleksową ochronę uczestników. Podstawowym elementem jest analiza charakteru imprezy, opracowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa. Agencja ochrony może też pomóc w wielu formalnościach, w tym w uzyskaniu zgody od władz na przeprowadzenie imprezy. Współpraca jest więc korzystna dla organizatorów, mimo zwiększonych kosztów, jakie trzeba ponieść na zatrudnienie pracowników ochrony.

Obowiązki i uprawnienia pracowników

Ochrona imprez masowych uprawnia pracowników zabezpieczających teren do legitymowania uczestników, a nawet kontroli osobistej. Jeśli konkretna osoba stanowi zagrożenie dla siebie lub otoczenia, pracownicy ochrony mają prawo użyć siły w celu udaremnienia dokonania czynów zakazanych przez prawo. Pracownicy muszą mieć identyfikatory w widocznych miejscach oraz odpowiedni strój, który pozwoli ich łatwo odróżnić od pozostałych uczestników imprezy.

Wiarygodność firmy ochroniarskiej

Z powyższych względów firma ochroniarska powinna być wybierana z dużą uwagą, przy uwzględnieniu doświadczenia pracowników oraz opinii dotychczasowych klientów. Firmy chwalą się współpracą podczas organizacji znanych wydarzeń, ponadto komentarze można znaleźć w Internecie. Wszystkie szczegóły współpracy z firmą ochroniarską są ustalanie indywidualnie, ale na pierwszym miejscu zawsze musi być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Uczestnicy imprezy masowej będą wtedy mogli brać udział w wydarzeniu bez obaw o swoje zdrowie i wyniosą pozytywne wspomnienia z koncertu lub festynu.