ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Monitoring wizyjny

SOLD S.A. oferuje usługę podglądu wizyjnego powierzonych do ochrony obiektów przez łącza internetowe. Obraz z obiektu odbierany jest w Centrum Monitorowania i całodobowo obserwowany przez operatora. Obraz z kamer jest rejestrowany, co umożliwia podgląd do kilku dni wstecz. Połączenie systemu rejestracji wraz z wysokiej jakości kamerami w znacznym stopniu ułatwi postępowanie w przypadku zdarzenia.


W razie potrzeby operator powiadamia osoby uprawnione, w razie realnego zagrożenia wysyłany jest patrol interwencyjny, jeśli zachodzi potrzeba powiadamiania jest jednostka Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego lub inne jednostki ratownicze.


Usługa Monitoringu Wizyjnego to niezawodny, bezpieczny a przy tym oszczędny sposób na ochronę wszystkich rodzajów obiektów. Może również występować w połączeniu z ochroną fizyczną, jako hybrydowy model nowoczesnej ochrony.

Wideo-Weryfikacja

Usługa polega na stałym monitorowaniu sygnałów z zainstalowanego systemu alarmowego na chronionym obiekcie. W sytuacji naruszenia strefy chronionej przez osoby niepowołane Operator Centrum Monitorowania dokonuje przy pomocy systemu telewizji przemysłowej weryfikacji i analizy zagrożenia na chronionym obiekcie. W razie potrzeby natychmiastowo kieruje na miejsce patrol interwencyjny oraz obserwuje na bieżąco rozwój sytuacji. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia, operator powiadamia osoby upoważnione oraz odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Wodociągowe, Gazowe, itp.

Jest to zdalny, zewnętrzny, zintegrowany monitoring systemów telewizji przemysłowej oraz lokalnych systemów alarmowych, działający przez całą dobę, jako autonomiczny system lub wspierający działania stałej i doraźnej ochrony fizycznej.

obiekt chroniony

w razie wywołania alarmu lub zaobserwowania sytuacji alarmowej przez operatora

centrum monitorowania

podejmuje odpowiednie, zgodne z procedurami działania

patrole interwencyjne

reakcja zmotoryzowanych patroli interwencyjnych

reakcja patrolu i operatora