ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Monitoring systemów alarmowych

Monitorowanie systemów alarmowych jest skuteczną i niedrogą formą zabezpieczenia obiektów mieszkalnych oraz firm przy pomocy urządzeń elektronicznych. Obiekty wyposażone w profesjonalny system alarmowy podłączone są do zestawu monitorującego, który otrzymane informacje przekazuje do całodobowego Centrum Monitorowania SOLD S.A. Operator kieruje na miejsce patrol interwencyjny, powiadamia wskazane osoby, Policję, a w razie potrzeby również Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarną. Obowiązkiem patroli interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu ujęcie sprawców, i zabezpieczenie obiektu do czasu przyjazdu upoważnionych osób.

  • Monitoring systemów alarmowych
  • Monitoring systemów alarmowych
  • Monitoring systemów alarmowych